Pribor za stomatološku tehniku by Miele

Pribor za stomatološku tehniku

 • podesivo po visini, za optimalan prihvat umetaka. Visina popunjavanja 205 +/- 30 mm, -širina475 mm, -dubina 443 mm S ugrađenom prskalicom


 • s injektorskim sapnicama, za optimalan prihvat različitih instrumenata. Desna strana: opremljeno sa 22 injektorske sapniceNapomenaPrikladno za obradu prijenosnih instrumenata u kombinaciji s prihvatom A 803, kao i sisaljki. Lijeva strana za prihvat umetaka Aktivno unutarnje sušenje ručnih nasadnika i koljičnika Filtarska cijev A 800 može se...


 • za prihvat tržišno uobičajenih DIN-sitastih košara kao i različitih umetaka. Visina opremanja ovisi o odabranoj gornjoj košari Visine popunjavanjaVisina popunjavanja u kombinaciji sa: A 100: visina 240 mm A 101: visina 265 +/- 30 mm A 102: visina 225 +/- 30 mm A 103: visina 305 mm A 104: visina 145 mm A 105: visina 210 mm bez gornje košare: 495 mm...


 • za sigurnu i gospodarski isplativu obradu šupljih instrumenata. Filtar od Plymesh-tkanja od plemenitog čelika Širina petlje 63 µm Ponovno obradiv sa četkom za čišćenje A 804


 • za primjenu AUF 1 i AUF 2 sa A 105.


 • za optimalan prihvat prijenosnih instrumenata. Iskoristivo u gornjoj košari A 105 povez. s filtar. cijevi A 800 Prikladno za brojne nasadnike i koljičnike kao i turbine


 • za optimalno čišćenje filtarske cijevi A 800. Prikladno za pranje filtarske cijevi A 800 Uvijena četka sa spiralnim obrubom Završetak drške s ušicom Duljina 500 mm, duljina četke 100 mm


 • za optimalnu obradu prijenosnih instrumenata s vanjskim raspršivačem. Za uporabu u gornjoj košari O 177/1NapomenaKorištenje u O 177/1 samo uz postavljenu filtarsku pločicu FP. Prikladno za do 4 prijenosna instrumenta s vanjskim raspršivačem NapomenaZa uporabu s prijenosnim instrumentima s vanjskim raspršivačem dodatno je potrebna sapnica A 815....


 • za optimalnu obradu prijenosnih instrumenata s vanjskim raspršivačem. Za uporabu u gornjoj košari A 105NapomenaKorištenje u A 105 samo uz postavljenu filtarsku cijev A 800. Dvodijelno, sastoji se od gornjeg i donjeg dijela uklju. pribor


 • za optimalan prihvat za Air Scaler i Piezo Scaler vrhove. Za uporabu u gornjim košarama A 105 i O 177/1 NapomenaKorištenje u A 105 samo uz postavljenu filtarsku cijev A 800. Neovisno o proizvođaču, za velik broj različitih vrhova Moguća primjena više prihvata. NapomenaKako bi povećali kapacitet, možete prihvat A 814 kombinirati s adapterom A 813...


 • za optimalnu obradu prijenosnih instrumenata s vanjskim raspršivačem. Za uporabu s A 812, A 813 ili u gornjoj košari A 105 NapomenaKorištenje u A 105 samo uz postavljenu filtarsku cijev A 800. Sastoji se od 4 sapnice sa silikon. crijevima, dužine oko 114 mm


 • za varijante podgradnje. Za zaštitu radne ploče od vlage Opcionalno kod ugradnje kao podgradnog uređaja